Endüstri 4.0 ve İnsansız Taşımacılık

Dijital dönüşüm ile beraber fabrikalara/depolara katkı sağlayan en büyük paylardan biri otonom yük
taşıma sistemleri sahiptir. AGV’ler (otomatik yönlendirmeli araçlar), intralojistik alanında Endüstri 4.0
kriterlerine uygun olarak fabrikaların otonom lojistik ihtiyaçlarını karşılar.

Otonom Taşıma ile Verimlilik Artışı

Otomatik yönlendirmeli araçlar fabrikalar içerisinde üretim hatları arasında veya üretim hattı ile depo
arasında istenilen yükleri herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan taşır. AGV’lerin üretim sahasına
entegrasyonu ile üretimde çalışanlar için ekonomik ve çevre dostu bir taşıma sağlanır.

AGV’ler sayesinde fabrikanın mevcut çalışanları ağır taşıma işlerini yapmak yerine başka alanlarda daha verimli
çalışabilirler; buna ilaveten bakım maliyetleri forklift gibi alışılmış iş makinelerine oranla oldukça
düşüktür,7/24 çalışabilir ve sonuç olarak kullanılan fabrikalarda büyük oranda verimlilik artışı sağlar.

Güvenlik Artışı ve İş Kazası Önlemi

Otomatik yönlendirmeli araçlar, yüksek güvenlik tedbirleriyle iş kazalarını ve ürün zaiyatlarını en aza
indirir. Geleneksel taşıma araçlarının Türkiye’de ve dünyada yıllardır iş kazalarına sebebiyet verdiği
biliniyor. Bu kazaların büyük çoğunluğu operatör kaynaklı meydana gelmektedir. Amerikan İş Güvenliği
ve Sağlığı İdaresi (OSHA) raporlarına göre Amerika’da her üç günde bir ölümlü forklift kazası
gerçekleşmektedir.

SGK istatistiklerine göre ülkemizde forkliftlerle ilgili yıllık ortalama 5000 iş kazası
kayıtlara geçiyor. Bu kazaların %45’ i yayalara/objelere çarpma olarak sınıflandırılıyor. AGV’ler insanlı
taşıma sistemlerine karşılık üst düzey çarpma önleyici sistemler ve uyarı sistemleriyle donatılarak bu
kazaları en aza indirgemektedir. Bunun yanında otonom yönlendirmeli araçlar, insanlı taşıma araçlarına
ve insan duyularına oranla, yol üzerinde aniden beliren engellere karşı çok daha hızlı tepki verebilirler.

Güvenli bölge sınırına yaklaşıldığında AGV hızını düşürür ve çevresini uyarır. Engel güvenli mesafeyi
aştığında AGV kendiliğinden durur ve tehlikenin ortadan kalkmasını bekler. Tüm bu güvenlik standarları
sağlamak için otomatik yönlendirmeli araçlarda sürekli 360 dereceyi tarayan üst düzey güvenlik
sensörler kullanılır.

AGV’ler ile Sağlanan Tasarruflar

AGV sistemlerinin fabrika/depoya kurulumu ile beraber öncelikle ürün dolaşımının daha rahat
planlanmasını ve takip olanağını sağlayarak bu alandaki harcamaları minimuma indirger.

Uzaktan izleyebileceğiniz Merkez Kontrol yazılımı ile veritabanlı bir konrol sistemi kurulu ve böylece taşımacılık
takip edilerek sürekli optimize edilme olanağına sahiptir. İş akışı verimliliğini artması yanı sıra tesiste
daha güvenli bir taşıma sistematiği oturtulmuş olur ve operatör maliyetlerinden tasarruf edilir.

Related Posts