Akıllı Depolama Sistemleri ve Lojistik 4.0

Robot ve yapay zeka destekli mekatronik sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması ile ortaya çıkan modern depolar ve fabrikalar sadece iş yükünün azaltılmasını değil aynı zamanda üretim ve dağıtımdaki hatanın düşük seviyelere çekilmesine yardımcı olur.

Tedarik zincirindeki hataların azaltılması ile kaynak kullanımında da verimliliğin arttırılması sağlanırken depolama sistemlerinde geçmişte yaşanan hataların ciddi maddi kayıplar ortaya çıkardığı biliniyor. Bu kayıpların yaşanması bir yana depolama süreçlerinde sayımın hatasız gerçekleştirilebilmesi adına büyük zaman kaybı yaşanıyordu. Bu kayıpların zaman zaman firmalar için maddi zararlardan daha ciddi olması robotlaşmayı şart koşar.

Akıllı Depolama Sistemleri Ne Tür Faydalar Sağlıyor?

Otonom forkliftler & istif makineleri, AGV sistemleri, Depo robotları ve ASRS gibi akıllı depolama sistemleri zaman ve finans açısından avantajlar sunarken belli başlı avantajları ile de daha büyük getiriler sağlıyor. Bu anlamda akıllı depolama sistemlerinin getirilerini aşağıdaki şekilde sıralamak gerekir.

  • Akıllı palet veya akıllı robot olarak ifade edilen sistemler sayesinde ürünlerim istiflenmesi çok daha basittir,
  • İnsan gücüne olan ihtiyacın azalması bir yana insanların kaldırıp indirmekte zorlanacağı ürünler metrelerce yukarıdaki raflara kısa sürede yerleştirilir,
  • İstiflemenin sağladığı avantajlardan bir tanesi de küçük alanlarda çok ciddi oranda ürünlerin depolanabilmesidir,
  • Ürünün nerede depolandığının bilgisayar ve robotlar sayesinde saniyeler içinde tespit edilmesi depo içinde saatlerce ürün aramanıza engel olur,
  • Karmaşayı engelleyen akıllı depolama sistemleri aynı zamanda mevcut ürün durumunun kolay bir şekilde raporlanabilmesini mümkün kılar.

Lojistik sektörünün en önemli gelişmeleri arasında olan akıllı depolama projeleri özellikle Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde etkin bir şekilde hayata geçiyor. Kısa vadede çok geniş bir şekilde kullanılması beklenen bu tarz Lojistik 4.0 çözümlerin ciddi getirilere ve verimlilik artışına imza atması öngörülüyor.

Related Posts